Česká republika

Neobjasněný děsivý případ Dita a Kamila, pitva Dity, Vinohrady Verified

Po stopách zavražděných dívek... Případ, který šokoval kriminalisty, sadista dívkám vyřezal vnitřnosti. Podezřelý "Chirurg" je dál záhadou...

0 / 5
Compare Add to favorites

Neobjasněný děsivý případ Dita a Kamila, pitva Dity, Vinohrady

Nicméně pitva, která o den později proběhla v Ústavu soudního lékařství na pražských Vinohradech, ještě logicky zmiňovala zavražděnou ženu nezjištěné totožnosti.
Vzhledem k pokročilému rozkladu těla stejně jako malým možnostem teprve se rozvíjející analýzy DNA ve forenzní podobě, dostala mrtvá žena jméno dík zajištěným osobním předmětům – a samozřejmě zásluhou posudku, který porovnal chrup zemřelé se stomatologickou zdravotní kartou Dity Hrabánkové. Soudní lékaři prof. MUDr. Jiří Štefan, DrSc. a MUDr. Jiří Hladík popsali mrtvolu, jejíž výšku – asi 165 až 170 cm -vypočetli z délky pažní a vřetenní kosti. Hmotnost zemřelé nešlo pro pokročilou hnilobu, stejně jako chybění měkkých tkání a vnitřních orgánů určit. Nález po rozříznutí hlavice pažní kosti, se zaniklou epifyseární linií, odpovídal věku asi 20 let stáří. Tkáně zemřelé vykazovaly skupinovou vlastnost „g. Nález pitvajících, předcházející obšírnějšímu znaleckému posudku, čítá osm hustě popsaných stran. Laicky nejzajímavější je samozřejmě závěr posudku, kde soudní lékaři odpovídali na otázky vyšetřovatele (mimo jiné): – Jaká jsou zjištěná poranění u zemřelé? Při pitvě zemřelé byla zjištěna oblomenina lebky v pravé spánkové temenní krajině, zlomení nadpažku pravé lopatky a přetětí žeber s odstraněním vnitřních orgánů. – Jaká byla příčina smrti zemřelé? Vzhledem k chybění vnitřních orgánů stejně jako pokročilému rozkladu těla nelze příčinu smrti zjistit. V případě, že by k oblomenině v pravé spánkové temenní krajině došlo zaživa, mohlo by se jednat o smrtelné poranění mozku. – Jaké jsou poznatky k mechanismu vzniku poranění? Oblomenina lebky vznikla působením tupého násilí o značné intenzitě. Z charakteru oblomeniny lze soudit na nástroj oválného nebo kruhového tvaru. Přetětí žeber vzniklo tlakem ostrého nástroje a mohlo být způsobeno jak řezným, tak i střižným nástrojem. Přetětí břišní srdečnice a slepého střeva vzniklo ostrým nástrojem. Lze ze způsobu úrazových změn na kosti hrudníku usuzovat na odborné znalosti pachatele z hlediska anatomického, medicínského apod.? Ze způsobu, kterým byla otevřena dutina hrudní, tj. protětí hrudního koše, lze soudit, že pachatel měl nejen základní teoretické, ale i praktické znalosti. Svědčí proto především oddělení spojení mezi hrudní a klíční kostí na obou stranách (tzv. vykličkování) a dále neporušení klíčních kostí při protínání prvních žeber. Rovněž symetricky směrem dolů se rozšiřující protnutí hrudní-ho koše svědčí o znalosti snazšího odstranění vnitřních orgánů při uvedeném způsobu otevření.

Pravděpodobně nejznámější a zároveň nejhrůznější kriminalistický „pomníček“ 90. let – dodnes nevyřešená vražda pohledné mladé dívky, která měla celý život před sebou.

Dita Hrabánková (1971), pohledná tmavovláska z Prahy, pracovala po maturitě na gymnáziu jako úřednice ve větší stavební firmě a zároveň se zdokonalovala v angličtině a italštině. Počátkem 90. let prožívalo cestování jak na dovolené, tak cesty za prací doslova boom a jednadvacetiletá dívka, která žila pouze se svou maminkou, se chystala do Itálie co by au pair, aby si vydělala na pozdější vysokoškolská studia. Následovala by tak stovky jiných mladých a podnikavých děvčat, které se vydaly do světa takříkajíc na zkušenou.
Nemilosrdný osud či spíše bezcitný, krutý vrah tragicky přerval nejen Ditiny sny, ale bohužel i její život.

9. června 1992 dopoledne bylo v Průhonickém parku zcela náhodně objeveno devastujícím způsobem zohavené ženské torzo zavražděné Dity, kterou maminka pohřešovala již od 27. května. Vzhledem k tomu, že její dcera byla velmi slušná a zodpovědná a lehkomyslný útěk z domova byl tedy nepravděpodobný, obávali se všichni toho nejhoršího, což se také bohužel potvrdilo.

Z výpovědí zdrcené mámy, která přišla o to nejdražší, známých a přátel si kriminalista Stanislav Plocek, jenž byl hlavním vyšetřovatelem této hrůzné vraždy, poskládal mozaiku posledních hodin života nešťastné dívky.

Právě 27. května se Dita doma svěřila, že jde na schůzku s neznámým, ale sympatickým světlovlasým mladíkem, který se jí představil jako Marek, který však nikdy nebyl objeven a ani se jako svědek nepřihlásil. V podvečer tedy vystoupila v Holešovicích na zastávce poblíž Koh-i-nooru a možná se setkala se svým vrahem – veškeré stopy zde totiž končí.

Celá tragédie byla od počátku jakoby obestřena tajemnými, až rituálními symboly – ubohá oběť byla doslova vykuchána! Také profesor Jiří Štefan z Ústavu soudního lékařství na Královských Vinohradech, který prováděl pitvu, potvrdil s určitostí, že vrahem musel být člověk se značnými anatomickými a medicínskými zkušenostmi. Kriminalisté tehdy vyslechli a pochopitelně i prověřili téměř 2000 lidí z celé republiky – pitevní laboranty, sanitáře, veterináře, ale i řezníky – pachatel však zůstával i nadále neznámý.
Hrůzný zločin, vykonaný na pohledné mladé dívce a pachatel, který spravedlnosti unikal, zavdávali veřejnosti a především senzacechtivým médiím domněnku, že se jedná o dílo satanistů, případně o obchod s lidskými orgány. Tato možnost se v dalším šetření zdála jako velmi pravděpodobná, protože agentura, která Ditě zajišťovala práci v Itálii, na ni měla velmi nestandartní lékařské dotazy (krevní skupinu, HIV vyšetření apod.), což se však později nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo.

Novináři poukazovali na to, že v novodobé historii se jedná o výjimečný a ojedinělý případ, ale podobná tragédie se odehrála o téměř půl roku dříve v Ostravě – Porubě.

Tehdy 12. prosince 1991 zmizela jiná mladá žena, pohledná dvaadvacetiletá Kamila Fajtová (1969-91), rozvedená číšnice s tříletým synem. O dva dny později nahlásila Policii její zmizení také matka, ke které se po rozvodu mladá žena nastěhovala.

Stejně jako v případě Dity našel i Kamilino zohavené tělo náhodný pejskař v lesíku od jejího bydliště, co by kamenem dohodil. Stejně jako v pražském případě se rozjelo policejní pátrání, kdy se prvním podezřelým stal Kamilin přítel, se kterým se oné osudné noci vracela autobusem z jiné části Poruby. Velmi na něj poukazoval fakt, že se právě v MHD spolu pohádali a mladý muž uraženě vystoupil o několik zastávek dřív a Kamilu nechal jít domů samotnou. Další šetření však prokázala jednoznačně jeho nevinu a třebaže několik lidí slyšelo v okolí panelákového sídliště Duha právě té noci volání o pomoc, nikdo Policii nezavolal ani jinak nepomohl. A bylo to, jak se později ukázalo, opravdu poslední zoufalé volání umírající Kamily, kterou bezcitný vrah nejen zabil, ale i vykuchal. Jenže stejně jako v pražském případě uvízlo vyšetřování na mrtvém bodě a plukovník Valerián, který případ vyšetřoval, připustil možnost, že zde si deviantní pachatel navíc i ukojil touhu po fetiši – Kamile totiž kromě některých vnitřních orgánů chyběly i ruce!

Strašlivé, brutální a téměř shodné vraždy dvou mladých, krásných dívek v rozmezí půl roku pochopitelně naváděly kriminalisty na domněnku, že jde možná o jednoho a téhož pachatele, který vyhledává své oběti ve větších městech, avšak po mnoha šetřeních se tato možnost téměř vyvrátila, pouze se potvrdilo, že i zde se jedná o sadistického vraha se značnými anatomickými znalostmi.

V policejním sítu vyšetřovaných tehdy uvízl i mladík Petr Š.(1964-98), známými přezdívaný Chirurg!, který byl již několikrát trestaný za sexuální agresi a který navíc neprošel ani detektorem lži. S velkou pravděpodobností to nejspíš byl pachatel, ale policisté neměli dost přímých důkazů, kterými by ho usvědčili a tento deviant, který navíc propadl drogám, spáchal v Německu r. 1998 sebevraždu – své děsivé tajemství (pokud je měl) si vzal do hrobu.
K této verzi se přikláněla i jeho bývalá manželka, která investigativnímu novináři Stanislavu Motlovi, jenž připravoval dokument o obou obětech, poskytla podrobné svědectví, bohužel ani tohle k jednoznačnému prokázání viny Petra Š. nestačilo. Třebaže „Chirurg“ byl blonďák, třebaže často cestoval i do Prahy, ale i do Německa, třebaže měl prokazatelně značné anatomické znalosti, třebaže byl deviantní sadista – nikdy se nenašel ani jediný přímý důkaz či souvislost s vraždami!

Uplynulo již více než dvacet let od tragického úmrtí obou mladých, krásných dívek, Ditě ani Kamile už nikdo nikdy život nevrátí.Je však skutečný pachatel po smrti nebo ještě někde chodí mezi námi? Podaří se vůbec ještě tyto děsivé a záhadné vraždy vyřešit nebo nebo se Dita a Kamila navždy stanou novodobým pomníčkem jako prvorepubliková vražda Otýlie Vranské?

Zdroj, odkazy:

https://www.fdb.cz/

 

 • Address Soudní lékařství
  Ústav patologie
  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  Patologická oddělení nemocnic
  Šrobárova 1150/50
  100 00 Praha, Vinohrady
  Hlavní město Praha
  kraj Hlavní město Praha
  Česko

Post New Review

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Header Position
Submenu Style