Česká republika

Orličtí vrazi, sledovačka před domem, bydliště Kuny Verified

"Orlické vraždy, události, k nimž došlo v první polovině devadesátých let minulého století, bývají hodnoceny jako jedny z nejzávažnějších a nejděsivějších."

0 / 5
Compare Add to favorites

Orličtí vrazi, sledovačka před domem, bydliště Kuny

V sobotu 15. července se totiž v kanceláři pražského vrchního kriminálního komisaře plukovníka Vaňka sešli příslušní policejní funkcionáři, aby na pondělí důkladně, do všech detailů připravili akci Přehrada_ Vaněk, Melichar, Dostál i ostatní, které čekal pondělní zátah, si odpustili sobotní oběd, protože všechno muselo být na poradě řádně prodiskutováno, zhodnoceno, musely být stanoveny konkrétní úkoly a především čas, kdy policie spustí jednu ze svých největších akcí v dějinách téhle země. Konečný verdikt, na němž se účastníci porady shodli, zněl – pondělí ráno, přesně v sedm! • • Víkend nepřinesl nic nového. V blízkosti domku Inky Musilové Rudné, právě tak, jako nedaleko odtud u domu, kde bydlel Viktor Kratochvíl, se po celou sobotu i neděli, ve dne v noci, střídali lidé od sledovačky. Navlas stejná byla situace i v sídlištní ulici na Jihozápadním městě, kde bydlel Lukáš Čermák. Nikdo ze tří sledovaných mužů o víkendu nikam neodjel, neudáklo Se nic, co by signalizovalo komplikace či nezdar nadcházející akce přehrada. Tu v pondělí o sedmé ráno zahájil padl oyni Dostál ve své kanceláři, kam se sjelo přes dvacet detektivů Pa sehtřokvatelů. Byli tu praž-ští i středočeští detektivové, stejně tak jako jejich z7obou vyšetřovaček – a ve vzduchu visela jediná otái deje Kromě Dostála a několika málo funkcionářů, kteří u,ibyli přímo podřízeni, totiž neměli detektivové ani vyšetřovateeerlitéřmotusteni co je v nadcházejících hodinách čeká. Detektivové i vyšetřovatelé pondělí obdrželi o víkendu pouze strohý, nic neříkající příkaz – p,, e v ,,sedm ráno se dostavte k řediteli středočeského krajského úřadu vyšetřování. Tečka. Zásah bylo nutno tajit až do okamžiku jeho odstartování. Dostál a jeho nejbližší spolupracovníci museli předem vyloučit sebemenší možnost úniku jakékoli informace, která by se mohla dostat až k podezřelým osobám a zhatit, nebo přinejmenším zkomplikovat policejní razii. Až tady, přímo na místě, se tedy povolaní policisté měli dozvědět o akci Přehrada… „Dobré ráno, pánové,“ zahájil minutu po sedmé podplukovník Dostál sezení. „Zahajuji instruktáž, týkající se akce Přehrada, kterou dnešního dne uskuteční společnými silami středočeská a pražská policie. Naším a tedy i vaším úkolem je zajistit čtyři osoby, podezřelé ze spáchání velmi závažné formy trestné činnosti. Podle veškerých dostupných informací, jež získala pražská krimínálka, budeme mít co do činění s lidmi, kteří se dopouštěli nájemných vražd…“ Přítomní detektivové i vyšetřovatelé se po sobě překvapeně po-dívali – víkendový příkaz, aby se dnes ráno hlásili u podplukovníka Dostála, se jim rázem jevil v docela jiném světle. Tady půjde do tuhého, uvědomili si… Instruktáž pokračovala. „Určuji celkem tři realizační skupiny, vždy po čtyřech kriminalistech a třech vyšetřovatelích. První skupina za-jistí Lukáše Čermáka, ročník narození šedesát pět, bytem v Praze, na Jihozápadním městě… Druhá skupina má na starosti Viktora Kratochvíla, ročník narození šedesát čtyři, bytem v Rudné u Prahy. Třetí skupinu pak čeká zřejmě vyřešení nejsložitější situace – zadr-žet Kvida Kopeckého, ročník šedesát, bytem rovněž v Rudné u Prahy. Proč hovořím o nejsložitější situaci? Kvido Kopecký má ochrnu-tou spodní část těla, je tudíž upoután na invalidní vozík, avšak pozor! Podle posledního zjištění chlapců z kriminálky, které velice oceňuji, má být neustále ozbrojen a v bezvýchodné situaci dokonce připraven zbraň použít…

Ani na Inku Musilovou policie nezapomněla, avšak zpočátku ji vedla pouze jako svědkyni – proto Dostál neuložil žádné realizační skupině její zadržení. „Paní Musilovou, sestru Kvida Kopeckého v jejímž domě dotyčný nyní bydlí, zatím pouze předvedeme, aby nám podala vysvětlení… Možná, že se nám záhy změní ze svědky-ně v obviněnou, ale to ukáže čas,“ upřesnil. Lukáš Cermák toho rána vyšel z paneláku jako každého pracovního dne. Na zastávce za rohem nastoupil do městského autobusu, kterým den co den jezdíval do zaměstnání. Přesto však už od pátečního odvysílání televizní reportáže Mariana Válka pociťoval ne-ustávající mrazení v zádech a pondělní cesta do práce, třebaže probíhala navlas stejně, jako v předchozích dnech, byla jiná. Cermák sice jel týmž autobusem stejnou trasou, potkával a zdravil se s týmiž známými a kolegy, a přece jako by věděl, že tohoto dne, tohoto rána sklapne past a padne klec… Vše se odehrálo na autobusovém nádraží v Nových Butovicích během pár vteřin. Lukáš Cermák vystoupil přesně v osm hodin a deset minut z autobusu. Tři docela obyčejně vyhlížející muži, nej-prve vzbuzující dojem cestujících, kteří naopak hodlají do autobusu nastupovat, ho rázem obklopili a v ruce jednoho z nich se zaleskl typický odznak. „Pan Čermák? Kriminální policie!“ řekl detektiv stroze. „Jménem zákona – následujte nás!“ vyřkl předepsanou úřední formuli a jeho kolegové bez otálení přiložili na Cermákova zápěstí ocelová pouta. „No dovolte, pánové, co to má znamenat?“ vytřeštil Lukáš Čer-mák vyděšené oči a zahrál, jak jen nejlépe dovedl, roli muže, jenž se právě stal obětí fatálního omylu či nedopatření. „Okamžitě mě pusťte a sundejte mi ta železa! Budu si stěžovat,“ vzpouzel se, když jej detektivóvé odváděli do služební felicie. „Budete předveden na policejní služebnu v souvislosti s nálezem ostatků muže, uložených v plechovém sudu, který byl v pátek vy-zdvižen ze dna Orlické přehrady. Ten muž byl s největší pravděpodobností zastřelen,“ vyslechl Cermák z jejich úst. „Tohle musí být nějaký hrozný omyl, absurdní nedopatření. Co mám já mít společného s nějakým zastřeleným mužem v sudu?“ vr-těl Čermák odmítavě hlavou a lomil spoutanýma rukama. „Jsem slušný, řádně pracující občan. Právě tak řádně platím daně… Jak teď budu v zaměstnání vysvětlovat svúj pozdní příchod?“ Ještě ve voze, cestou na ředitelství pražské policie v Kongresové ulici, kde jej čekal první výslech, vytrvale jako kolovrátek…

Orličtí vrazi je označení pro pět českých sériových vrahů, kteří v letech 1991–1993 zavraždili pět lidí, vesměs podnikatelů, za účelem peněžního zisku.

Zdroj, odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Orli%C4%8Dt%C3%AD_vrazi

https://www.databazeknih.cz/knihy/kauza-orlik-87375

Video:

 

 • Address Vladimír Kuna
  Karlovotýnská 108/8
  252 19 Rudná
  okres Praha-západ
  Středočeský kraj
  Česko

Post New Review

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Header Position
Submenu Style