Česká republika

BIS ČR, kontrarozvědka, služební vchod, ředitelství, Stodůlky Verified

„Audi, vide, tace“

0 / 5
Compare Add to favorites

BIS ČR, kontrarozvědka, služební vchod, ředitelství, Stodůlky

Je česká státní zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti (civilní kontrarozvědka). BIS získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů ČR. Za činnost BIS odpovídá Vláda ČR, jmenuje a odvolává ředitele. BIS nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet BIS je přímou součástí státního rozpočtu.
BIS smí získávat pouze informace, které se týkají: terorismu, bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu, činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území, extremismu, organizovaného zločinu, ohrožení utajovaných informací
BIS nemá žádné trestně-právní pravomoci. Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami, také s Policií ČR a dalšími státními úřady. Výjimečné postavení policejního orgánu má inspekce BIS, která vyšetřuje trestné činy příslušníků BIS. BIS je vojensky organizovaná, ozbrojená zpravodajská služba. Její příslušníci jsou oprávnění držet a nosit služební zbraň. Použít ji mohou ale pouze v mezích nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv jiný občan.
BIS získává informace z otevřených zdrojů, z agenturní sítě (osoby jednající ve prospěch BIS – HUMINT), od ostatních zpravodajských služeb nebo zpravodajskými prostředky: zpravodajská technika (např. odposlech telekomunikací – COMMINT), sledování, krycí doklady.

Zdroj, odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_informa%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BEba

Poznámky:

Bezpečnostní informační služba
Vnitřní zpravodajská služba České republiky
Security Information Service SIS
Intelligence Agency of the Czech Republic

 • Address Bezpečnostní informační služba
  Vnitřní zpravodajská služba České republiky
  Security Information Service SIS
  Intelligence Agency of the Czech Republic
  Ředitelství BIS
  Nárožní 1111/2
  158 00 Praha 5 - Stodůlky
  Hlavní město Praha
  kraj Hlavní město Praha
  Česko

Post New Review

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Header Position
Submenu Style