What's wrong with StB, sledovaná osoba: mluvčí Charty 77 profesor Bedřich Placák, nádraží Praha Smíchov?

Your Contact Information