What's wrong with Tajné schůzky StB, krycí název místa: Bunin, Hotel Tatran, Hotel Juliš ?

Your Contact Information