What's wrong with Tajné schůzky StB, krycí název místa: Čechov, Hotel Balkán gril?

Your Contact Information