„Vaše oblíbená místa, kdekoliv u nás i ve světě…“
Každý den nová místa… stále živá databáze… rozšiřující se… upřesňující informace… stále doplňovaná…“
„Odtajňujeme tajná místa, hledáme nová místa, odkrýváme staré i nové kauzy, dekonspirujeme…“

Redakce Databáze známých míst .cz


Kdo jsem?

Databáze známých míst „databazeznamychmist.cz“ je mnohojazyčná webová databáze se svobodným neboli otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé – uživatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných informací o veřejně známých místech.

Databáze obsahuje místa ve více jak 200 státech nebo autonomních územích z celého světa, přičemž rozsah zhruba třetiny z ní je spíše symbolický, ale neustále se rozšířující.

Databáze momentálně obsahuje více jak tisíc zajímavých míst z celého světa a stále se rozšiřuje i díky naším přibývajícím uživatelům.

Jak fungujeme?

Databáze funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nové místo nebo událost na místě může vložit a libovolné již vložené místo může změnit, ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, popis místa výrazně rozšířit nebo zcela přepsat, takřka kdokoli s přístupem na web.

Poznáváme stále nová místa nejen v České republice

Tato otevřenost Databáze ovšem s sebou nese také riziko nepřesností či tzv. vandalismu. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu. Místa musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů míst je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.

Kdy jsme vznikly?

Zárodek Databáze známých míst vznikl v roce 2015, o dva roky později byly zprovozněný stránky databazeznamychmist.cz, které může upravovat každý jejich návštěvník neboli uživatele.

Jaké je licencování obsahu?

Obsah Databáze je zveřejňován pod svobodnými licencemi, což znamená, že při dodržení jistých pravidel je možno jej volně kopírovat a upravovat. Texty v Databázi jsou zveřejňovány pod svobodnou licencí GNU FDL, CC-BY-SA. Většina dalšího obsahu, například obrázky a jiné vložené soubory, má být a většinou je zveřejněna pod svobodnými licencemi různých typů. Ty obrázky, jejichž licence byla příliš nesvobodná (například vylučovala komerční použití), jsou z Databáze postupně odstraňovány a pokud možno nahrazovány svobodnými.

Jaké aktivity nebo projekty už máme za sebou?

Politika, věda, filmová místa, recese… Snažíme se i pomáhat…

Výročí od vzniku a zahájení naší činnosti.

Naší stěžejní aktivitou je dokumentování  a co nejpřesnější lokalizace míst spojených s historickými, politickými, filmovými, aktuálními a jinými událostmi. Jsme první, kdo podrobně zdokumentoval například místa spojená s pobytem Alberta Einsteina v Praze, dále místa pojená s takovými jmény jako byl Nicholas Winton, Václav Havel. V naší databázi jsou také zdokumentována místa, kde se natáčeli známé české i zahraniční filmy, například máme nejpodrobněji zdokumentována filmová místa Rebelů (český muzikálový film z roku 2001) nebo Záhada Blair Witch (americký mysteriózní film z roku 1999) a samozřejmě další…

Na odlehčení u nás například najdete místa spojená s legendárním Jiřím Károu nebo místa spojená s newyorskou komediální skupinou Improv Everywhere…

Snažíme se i pomáhat… například jsme nejednou publikovali příspěvek, který měl za účel někoho nebo něco najít, například projekt „hledají se příbuzní…“

Jaké jsou naše další aktivity?

Drogy, drogoví dealeři, podsvětí, prostituce, černota, vraždy, organizovaný zločin, hospodářská kriminalita a další kauzy…

Naší další stěžejní a neméně důležitou aktivitou je, že pracujeme na mapování případů spojených s drogami, podsvětím, prostitucí, černotou, vraždami, organizovaným zločinem, hospodářskou kriminalitou a dokumentování míst spojených se závažnou kriminální činností, které pomáhají k lepší orientaci v kriminálních i politických kauzách.

Při dokumentování některých míst se vycházelo zejména z osobních zážitků a rozhovorů s přímými aktéry. Neocenitelné údaje byly někdy poskytnuty i z českého nebo zahraničního podsvětí. Někdy byla možnost mluvit přímo s policisty, kteří danou aktivitu vyšetřovali. Celá řada informací se také nasbírala při studiu policejních spisů a soudních listin. Při rešerši veřejných zdrojů nám pomáhají knihovny, archivy, elektronické archivy. Pokud citujeme z veřejných zdrojů, opíráme se zejména o články, které zveřejnila všeobecně známá a ověřená zpravodajská a publicistická média.

Dobro projde často beze stopy. Zlo za sebou táhne následky…“

Naše stránky mají plně responzivní web design, jsou optimalizovány pro všechny druhy zařízení: mobily, notebooky, tablety atd.

Neděláme to z jakéhosi zvráceného patriotismu, ale z jednoho prostého důvodu: databáze s podobně tématickým zaměřením, šíří záběru i územním vyhraněním před založením této databáze neexistovala.

Kmotr Mrázek, Krejčíř, Babiš a StB, Zeman a ruští špióni v Česku, korupce… 

Jsme první, kdo podrobně zdokumentoval místa například kauzy kmotra Mrázka, Krejčíře, Babiše i jiné kriminální kauzy spojené s organizovaným zločinem, korupcí… dále také například místa bývalých objektů spojených se zločineckou StB.

Při prohlížení některých naších stránek zabývající se problematikou organizovaného zločinu, hospodářskou kriminalitou nebo korupcí možná v duchu vykřiknete „Tak proč proboha, neřeknete o koho nebo o co přesně jde, proč nepadnou někdy konkrétní jména nebo obvinění? Proč se to gaunerství nestíhá, když o něm víme? Byli by jsme opravdu rádi, kdyby se v takových věcech dalo dělat víc a kdyby se ti, co přešli na druhou stranu, ocitli před soudem a seděli na lavici obžalovaných společně s pány, co je platí. Dozvěděli jsme se hodně, ale to, že něco víme, není ještě důkaz. Trestně se některé z těch věcí stíhat nedají, jelikož žádný člověk, co nám o té špíně vypráví, nepůjde na policii a k soudu a nebude v dané záležitosti svědčit. Bojí se, bez výjimky. Kdekdo z podsvětí ví, kolik už tady bylo mrtvých, a zasvěcení chápou, že často nemusí jít ani o vraždu, stačí podivný „pád na schodech“… Pokud by u nás existoval komplexní program ochrany svědků, leccos by se nejspíš prokázat mohlo, leccos by se nejspíš prokázalo… a ve zprávách by od soudů zazněla jména patřící velice významným lidem… jak ukazují také zdokumentovaná místa v naší databázi…

Je Suis Charlie… All For Jan…“ Všichni za jednoho… Útok na novináře je útok na nás všechny.

„Všichni za jednoho, All For Jan“… Útok na novináře je útok na nás všechny…

V roce 2018 zavraždili mladého investigativního novináře Jána Kuciaka, dobrého člověka, přítele, chlapa, který dělal svoje povolání, aby se nám tu žilo lépe. Zavraždili i jeho snoubenku mladou archeoložku Martinu Kušnírovou.
V naší redakci jsme nechali vyrobit a rozdat několik placek „All For Jan“. Motto „Všichni za Jána“ anglicky „All For Jan“ se stalo symbolem spolupráce všech novinářů a lidí, kteří chtějí společně dokončit Jankovu práci bez ohledu na to, jestli jsou ze Slovenska, Česka, Itálie, Německa, Holandska… „Ján Kuciak is no longer with us, but he has not said his last word yet…“
„Ján Kuciak už s námi není, ale ještě neřekl poslední slovo …“

Orličtí vrazi, Spartakiádní vrah, Hojer, prevence a výzva k ostražitosti…

V naší databázi jsou podrobně zdokumentovány i případy některých kriminálních kauz nebo vražd, například známé případy Orlických vražd, případ Spartakiádního, případ Hojera nebo také případ dlouho neodhalených vražd v pražském Prokopském údolí…

Dlouho jsme se rozmýšleli, než jsem souhlasili s tím, že Databázi doplníme i o případy závažných trestných činů. Jde totiž někdy o informace plné násilí, neštěstí a obětí. Má se o nich vůbec psát? Nebo se máme tvářit, že takovíto vrahové a jejich oběti vůbec neexistují? Je mnoho otázek a ne na všechny lze nalézt jednoznačnou odpověď. Jedno je však jisté. Důsledky každého zločinu, vraždu nevyjímaje, jsou často dalekosáhlé a zasahují široký okruh lidí, protože neexistuje zločin, který by měl svou oběť pouze v poškozeném. ]sou případy, kdy je obětí činu i sám vrah, i když tento fakt jeho vinu samozřejmě nesnižuje.

V každém případě bývají poškozeni příbuzní oběti i vraha, a to ti nejbližší i vzdálenější. Často to dopadne tak, že se rodiče nebo sourozenci vraha musí odstěhovat z místa, kde dosud žili, začít na novém místě vlastně znovu, od začátku, a doufat, že se jim podaří dožít život v zapomnění, které snad časem jejich rány vyléčí. Může se ale najít „dobrodinec“, který jejich okolí ochotně informuje, kdo že se to do jejich blízkosti nastěhoval, a oni pak raději znovu balí kufry. Kolikrát jsou tito příbuzní svým okolím štvaní víc než samotní vrahové nebo vražedkyně!

Motto „Všichni za Jána“ anglicky „All For Jan“ se stalo symbolem spolupráce všech novinářů a lidí, kteří chtějí společně dokončit Jankovu práci bez ohledu na to, jestli jsou ze Slovenska nebo z Česka

Oběťmi bývají i další lidé. Svědomí trápí nahodilé svědky, kteří slyšeli výkřik oběti, ale neuvědomili si, nebo si uvědomit nechtěli, co se poblíž nich děje, a oběti nepřišli na pomoc. Výčitky mohou sužovat kolegy nebo sousedy oběti, v jejichž okolí k tragédii došlo, avšak také policisty, kteří byli včas informováni o možném problému, ale situaci podcenili. „Kdybych něco udělal, mohl ten člověk žít,“ říkají si a přidávají se tak k dlouhé řadě nepřímých obětí mnoha závažných činů. A my všichni, čím víc o zločinu víme, tím lépe je dovedeme pochopit a vrátit klid jejich duším.

Ne, nemáme v úmyslu stavět pomník zločincům nebo zločinům. Chceme ukázat pohnuté lidské osudy, které se někdy tak zkřížily, až dotyčné zavedly do slepé uličky vraždy. Ale stejně tak si ukážeme takový typ vrahů, kteří si přisvojili právo rozhodovat o životech druhých lidi zcela podle své vůle.

Ale je tady ještě jeden významný problém. Po listopadu 1989 byl zrušen trest smrti a byl nahrazen tresty výjimečnými, k nimž patří trest doživotního vězení. To ovšem neznamená, že se odsouzení již nikdy z vězení nevrátí na svobodu… Také oni mohou po jisté době a splnění jistých podmínek požádat o podmíněné propuštění a záleží na společnosti, zda jim vyhoví, nebo ne, zda je mezi sebe přijme, nebo je uzamkne do klece doživotní izolace. Každopádně se zásadně stavíme proti trestu smrti už z důvodu chyby ve vyšetřování nebo politického zneužití, jak ukázal komunistický režim nejen u nás.

Naše redakční kancelář v Praze

Případ takzvaného spartakiádního vraha Jiřího Straky, který byl nedávno propuštěn na svobodu, je v mnoha ohledech typický a mnohé naznačuje pro nás ostatní. Dokážeme vůbec žít s několikanásobnými vrahy pod jednou střechou, jsme ochotni přijmout je za své sousedy? Oceníme pokus Jiřího Straky zařadit se mezi běžné lidi, zapomenout na svou minulost a stát se jedním z nás? Na druhé straně je tu ale případ známého násilníka, který po útěku z léčebny v Kosmonosích přestal brát prášky, brutálně znásilnil mladou ženu a pak spáchal sebevraždu… Společnost zatím váhá a časem snad sama najde nejlepší odpověď. K tomu, aby člověk mohl soudit, měl by se lépe seznámit s činy, které spáchali a na které žádný z nich nemůže být hrdý.

Vraždy vždycky vzbudily velký ohlas, bouřlivou diskuzi a oživení pozornosti. Mnohem podstatnější však je, že právě zde máte zdokumentovány příklady u kterých došlo k jednotlivým selháním, deprivací, negativních rodinných přístupu, rodičovské nezpůsobilosti, polymorfní psychopatii, antisociálního chování, dynamiky agrese, tedy vlastně příčin a následků, akcí a reakcí… proto zde i nadále zpracováváme i další kazuistiky… Tímto způsobem Vás necháme nahlédnout do nitra pachatele, do fantazií plných mučení a bolesti, do duše komplikované a „prohnilé“, do jedné z nejhorších forem patologie osobnosti a chování, jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout.

Databáze vychází z autentických případů, z rozhovorů a předpokládáme, že bude pro českou veřejnost, především mladou, velice potřebná. Výchova dětí k nenásilí je vlastně centrální téma civilizace. Odnepaměti známe přikázání nezabiješ a stejně každý rok vyplňujeme statistiky o počtu vražd. V posledních letech každý rok menší a menší číslo. Aspoň že tak. Námi zdokumentovaná místa těchto trestných činů vnímáme jako souhrn informaci a zároveň jako varovné memento, jež může část naší společnosti uchránit před posunem na tzv. šikmou plochu.

Je nám velkou ctí a potěšením, že ke Slunci na jedné z nejvýznamnějších misí letí na sondě Parker Solar Probe i jméno naší Databáze

Značné množství obětí vrahů se v jistém smyslu slova stane obětí vlastní důvěřivosti, neopatrnosti, naivitou a vyzývavostí. Při dokumentování míst těchto brutálních činů zjistíte, že typologie oběti a místa činu respektive okolnosti, za jakých bývá oběť přepadena, unesena, napadena či zlákána, se poměrně často opakují. Jsou to stále stejné chyby, jakých se některé oběti dopouštějí. Tato databáze by měla hlavně vybízet k ostražitosti a všímavosti…

Tajné služby, tajní agenti… známá i neznámá utajená místa, u nás i v zahraničí…

Dále odtajňujeme místa tajných vládních i nevládních objektů nejen na území České republiky. Zaměřujeme se na objektivní objasňování záhad, různých tajemství a tajných míst. Shromažďujeme informace (právo o svobodě projevu) o kryptografii, technologiích dvojího užití, národní bezpečnosti, zpravodajství, státních tajemství. Zejména zveřejňujeme informace o lidech spojených s bývalými současnými zločineckými organizacemi, například Státní bezpečností StB, Stasi, KGB nebo GRU, tyto místa i osoby dekonspirujeme. Jsme známí tím, že se nebojíme publikovat údajné identity zpravodajských agentů pracujících na našem území, tím se můžeme stát předmětem kritiky a kontroverze nebo také ocenění. Jsme určeni pro ty, kteří nemají trpělivost čekat na informátory a chtějí získat podrobnější informace ihned a které jsou zakázány autoritativními systémy jako je například Severní Korea, Čínská lidová republika, Turecko, Rusko, Sýrie, Venezuela, Kuba, Írán apod., informace jako jsou například věznice politických vězňů, jaderné elektrárny, výrobny zbraní hromadného ničení atd.

Najít nás můžete také pomocí QR kódu

Okupanti, špióni a jaderné zbraně v Česku…

Dále v naší databázi najdete třeba kompletně zdokumentovaná místa, kde na našem území působili ruští okupanti a kde se vyskytovaly odpalovací zařízení, sklady a jaderné hlavice sovětských jednotek. Dále známá i neznámá místa s autentickými dobovými fotografiemi ruské okupace Československa v roce 1968… díle aktuální téma spojená se špionáží, například máme podrobně zdokumentovány současné objekty spojené s dezinformační válkou šířenou zejména Ruskou federací na našem území a objekty (není jich zrovna málo), které jsou spojovány s ruskou tajnou službou. Jde kolikrát o místa, která se nikde jinde na internetu dosud nikdo nepokusil takto podrobně zdokumentovat a publikovat. Samozřejmě případné další nová místa průběžně ještě doplňujeme.

Nehody, válka, válečné zločiny, kolaboranti…

V naší databázi najdete třeba kompletně zdokumentované všechny nehody ve Studénce, mimochodem víte, že zde byli celkem tři velké železniční nehody? Dále máme podrobně zdokumentované místa spojená s protektorátním ministrem Emanuelem Moravcem, Emilem Háchou, kauza masakru na Švédských šancích nebo místa spojená s neblahými popravami v Česku…

Reklamní a dárkové předměty pro naše partnery a věrné uživatele.

Naše digitální knihovna Databáze zahrnuje řadu: Archivních zpráv, geografických dokumentů o soukromí, kryptografii, technologiích s dvojím užitím, národní bezpečnosti a zpravodajství, dále obrazové systémy: kartografie, fotografie, fotogrammetrie, steganografie, kamufláže, mapy, obrázky, kresby, grafy atd.

Upozorňujeme na hoaxy, podvody a lži, které šíří některé populistické strany u nás

Našim cílem je také upozorňovat na hoaxy, dezinformace a internetové podvody a lži. Za tímto účelem zveřejňuje aktuální nebo nejznámější hoaxy – lavinovitě zprávy sdílené na sociálních sítích. Upozorňujeme na některé dezinformační weby, například radikálně nacionalistické hnutí Řád národa a Strážci koruny a meče Josefa Zicklera, které sídlí v domě, který je majetkem ruské federace.

Věda jako hledání pravdy… konspirační teorie jsou nesmysly!

V široké veřejnosti je dost populární otázkou různé alternativní konspirační teorie. Ukazuje se, že přibližně polovina lidí v takové teorie nebo jejich různé alternativy věří, naproti tomu vědci, inženýři a jiní odborníci jednoznačně tvrdí, že pro pro takové teorie nebyl podán žádný spolehlivý doklad. Tento rozdíl v názorech lze vysvětlit tím, že otázku, zda je něco „pravda“, vyšetřuje věda velmi pečlivě – daleko pečlivěji než většina diváků televize nebo čtenářů alternativních webů.

Korespondence

Lze říci, že věda je především soubor pravidel, podle kterých se zkoumá pravdivost různých tvrzení. Vědec nebo tým vědců, který nějaké tvrzení zveřejňuje, musí ukázat, že všechna tato přísná pravidla dodržel, musí předem vyvrátit všechny rozumné pochybnosti a i po zveřejnění musí počítat s tím, že některé části jeho tvrzení mohou být kritizovány jako málo přesvědčivé a že je bude muset dokládat dalšími argumenty. Takovou náročnost pochopíme, když si uvědomíme, že na spolehlivosti vědeckých zařízení (např. letadel nebo elektráren), lékařských postupů, ale i běžných spotřebních předmětů, třeba aut nebo počítačů.

Naproti tomu široká veřejnost má mnohem menší nároky: k tomu, aby něco přijala jako „pravdu“, jí obyčejně stačí, že někdo něco řekl, že se o něčem psalo na internetu nebo mluvilo v televizi. „normální člověk“ se nezdržuje tím, že by kriticky zkoumal, odkud autor svá tvrzení vzal, kdo mu ho může dosvědčit, jak důvěryhodní jsou případní svědci, jaké objektivní důkazy pro své tvrzení může předložit apod.
Navíc je otázka různých konspiračních teorií pro lidi přitažlivá, webové stránky, články a filmy s touto tématikou se dobře prodávají, a kde je poptávka, vznikne i nabídka. Existuje proto dobře zavedený průmysl, který zkazky o „záhadných skutečnostech“ vyrábí a dává do oběhu, aniž by samozřejmě musel cokoli dokazovat.

Jsme tam, kde to žije… přidejte se k nám na facebooku…

Různé typy podkladů jsme čerpali nejen od našich přispěvatelů databáze, ale hned z několika zdrojů. Od vyšetřovacích spisů přes odborné či populárně naučné publikace až k mediálním pramenům. Mezi zdroji jsou internetové portály časopisů a novin, databáze kriminologických center, penitenciárních institutů a také datových archivů knih a vědeckých statí z celého světa. Použití

takových zdrojů přináší i jistá rizika. Pokud totiž nemáte vždy přístup k originálům vyšetřovacích spisů (někdy jsme je měli), tak může být realita daného případu zkreslena kupříkladu žurnalistickou interpretací. V databázi proto mohou figurovat jistí data, která byla pozměněna či vytvořena na základě článku v zahraničních novinách, jenž byl jinými dále bez ověření kopírován. K jistým odchylkám tedy může dojít v důsledku použití reliabilních zdrojů s nereliabilním obsahem, jejž nelze ověřit. Jisté nuance každého příběhu z daného místa mohou být nezáměrně pozměněny a překladem zahraniční literatury, ovšem domníváme se, že takovýchto odchylek je v databázi minimum a drtivá většina faktických informací odpovídá realitě.

Jsme tam, kde to žije…

Jsme tady pro Vás, kdykoliv budete potřebovat… Od roku 2018 jsem s Vámi také na sociálních sítích Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Vimeo, YouTube, Linkedin, Dribbble, Skype, Foursquare, Behance.
Žijeme „online“. Důkazem toho je i samotná skutečnost, že právě čtete tento náš článek. Informace se na nás hrnou tak rychle, že je pořádně nejsme schopni ani zpracovávat. Co s tím? Jak dostat důležité informace k vám ještě čerstvé a aktuální? Zkrátka a dobře, online! Náš Facebook už nějaký čas funguje, Twitter, YouTube se stali nově našimi dalšími velkými pomocníky. Můžete tak sledovat naše soutěže, vyhrávat i nějaké ceny a hlavně komentovat, co se vám nezdá a sdílet, co se vám líbí. Jsme tu online pro vás. Naši poradci na Messengeru se snaží reagovat rychle a vstřícně. Vyzkoušejte to, přidejte si nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/databazeznamychmist.cz
https://www.facebook.com/zpravyzmist.cz

„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Komu to není známo, kdo se už neumí divit, neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho oko vyhaslé.“ Albert Einstein, Praha

To je naše redakční politika.


Redakce Databáze známých míst .cz
redakce@databazeznamychmist.cz
Praha, 2017