What's wrong with Tajné schůzky StB, krycí název místa: Arbes, Botel Admirál?

Your Contact Information