Česká republika

Vyšehrad, Letní scéna Verified

Vyšehrad coby jedno z nejvýznamnějších českých sídel přitahuje od nepaměti...

0 / 5
Compare Add to favorites

Vyšehrad, Letní scéna

Letní scéna se nachází na ploše tzv. redanu, vybudovaného v letech 1849-50 jako předsunutá pozice pro odstřelování města hmoždíři. Jednalo se o reakci vídeňské vlády na potlačené povstání, které v Praze propuklo v červnu 1848. Podobné pozice pro kontrolu města byly zřízeny také na Klárově a na Petříně. Nikdy však nebyly pro zamýšlený účel využity. Jejich funkce zanikla spolu se zrušením pevnostního statutu Vyšehradu v roce 1911.
Letní scéna Vyšehrad – amfiteatr uprostřed hradeb je v provozu od 90. let 20.stol.

Vyšehrad je historické hradiště a pevnost na skále nad pravým břehem řeky Vltavy ve čtvrti Vyšehrad v Praze. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Od roku 1962 je vyšehradský areál národní kulturní památkou.
K Vyšehradu se váže řada pověstí z počátků českých dějin, založil jej prý bájný kníže Krok. Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Koncem 11. století zde sídlil první český král Vratislav II., který zřídil vyšehradskou kapitulu. Roku 1420 hrad vypálili husité, v polovině 17. století byl přestavěn na pevnost střežící Prahu od jihu. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím též samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883. V téže době došlo ke zřízení národního pohřebiště a k úpravám Vyšehradu do dnešní podoby. Roku 1904 byl vyšehradskou skálou proražen tunel, který otevřel pravobřežní komunikaci Prahy s jižním okolím.

Pověst vypráví, že Vyšehrad založil kníže Krok, když hledal bezpečnější sídlo. V době, kdy sídlil na Budči, vyslal posly, aby našli bezpečnější místo. Na strmé skále nad Vltavou kníže přikázal vykácet les a vystavět tam hrad. Když Krok zemřel, vlády se ujala jeho dcera Libuše. Jenže muži si vládu žen nepřáli a tak Libuše vyslala posly, ať následují jejího koně, který jim najde jejich nového vládce. Poslové šli dva dny a třetího dne došli do vesničky Stadice, kde na poli oral s párem volů Přemysl. Kůň se u něho zastavil a poslové poznali, že to je jejich budoucí vládce. S velikou slávou byl převezen na Vyšehrad, kde ho již vítala Libuše. A tak Přemysl po boku Libuše usedl na trůn a společně s Libuší vládl českému lidu. Na památku toho, že byl povolán z pole, byl nazván Oráč a stal se 4. českým vládcem (podle pověsti).
K Vyšehradu se též vztahuje pověst o rytíři Horymírovi, jenž byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi. Že Křesomysl nechal zavřít všechny brány, nebylo nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul. Dodnes je pochován v Neumětelích.
Také se vypráví pověst podobná pověsti o blanických rytířích: vyšehradské návrší v sobě skrývá tajné sklepení, kde je ukryt zlatý poklad. Nad poklady bdí starý český lev s dvanácti lvíčaty. Lev několikrát za rok o půlnoci vychází ven a pátrá, zda české zemi nehrozí nebezpečí. Když zjistí, že je vše v pořádku vrátí se zpět do sklepení. Pokud by však české zemi hrozilo nebezpečí, lev zařve tak mocně, až se vyšehradská skála rozlomí a ze lvíčat se stanou mocní lvi, kteří rozsápou všechny nepřátele.

Po pravěkých sídlištích je v rozporu se starobylostí Vyšehradu líčenou starými českými pověstmi doloženo jeho středověké osídlení až ke konci 10. století. Již tehdy se jednalo o významný opěrný bod českých knížat, který Vratislav II., později korunovaný na prvního českého krále, roku 1070 přestavěl na hlavní panovnické sídlo (opuštěno 1135) a zřídil zde kapitulu. Nového rozkvětu se Vyšehrad dočkal za Karla IV., kdy byl nově opevněn a mj. monumentálně přestavěn kolegiátní kostel. Středověký hrad byl zničen husitskými bojovníky po bitvě pod Vyšehradem a na jeho troskách pak vyrostlo městečko. Od poloviny 17. století byl Vyšehrad proměněn na pevnost obehnanou mohutnými bastionovými hradbami. Do dnešní podoby s národním hřbitovem, novogoticky přestavěným chrámem a parkovou úpravou byl proměněn v 2. polovině 19. století péčí zejména představených zdejší kapituly.

Zdroj, odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad

http://www.praha-vysehrad.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-231656

 • Address Vyšehrad
  Národní kulturní památka Vyšehrad
  NKP Vyšehrad
  Kulturní památky a zařízení
  V Pevnosti 159/5B
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
  Hlavní město Praha
  kraj Hlavní město Praha
  Česko

Post New Review

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Header Position
Submenu Style