Kdo jsem?

Databáze známých míst (databazeznamychmist.cz) je mnohojazyčná webová databáze se svobodným neboli otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé – uživatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných informací o veřejně známých místech. Databáze obsahuje místa ve více jak 200 státech z celého světa, přičemž rozsah zhruba třetiny z ní je spíše symbolický, ale neustále se rozšířující.

Jak fungujeme?

Databáze funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nové místo nebo událost na místě může vložit a libovolné již vložené místo může změnit, ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, popis místa výrazně rozšířit nebo zcela přepsat, takřka kdokoli s přístupem na web.

Tato otevřenost Databáze ovšem s sebou nese také riziko nepřesností či tzv. vandalismu. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu. Místa musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů míst je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.

Kdy jsme vznikly?

Zárodek Databáze známých míst vznikl v roce 2015, o dva roky později byly zprovozněný stránky databazeznamychmist.cz, které může upravovat každý jejich návštěvník neboli uživatele.

Jaké je licencování obsahu?

Obsah Databáze je zveřejňován pod svobodnými licencemi, což znamená, že při dodržení jistých pravidel je možno jej volně kopírovat a upravovat. Texty v Databázi jsou zveřejňovány pod svobodnou licencí GNU FDL, CC-BY-SA. Většina dalšího obsahu, například obrázky a jiné vložené soubory, má být a většinou je zveřejněna pod svobodnými licencemi různých typů. Ty obrázky, jejichž licence byla příliš nesvobodná (například vylučovala komerční použití), jsou z Databáze postupně odstraňovány a pokud možno nahrazovány svobodnými.

Redakce Databáze známých míst .cz